Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Mieszczące się w Warszawie Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ma na celu udzielanie wsparcia eksperckiego i merytorycznego w zakresie ochrony zdrowia. PTPZ jest podmiotem, który uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Opracowuje i realizuje wartościowe programy istotne dla zdrowia dzieci i dorosłych, różnych grup wiekowych i przedziałów zawodowych. Istota działania Towarzystwa jest troska o zdrowie człowieka, Polaka, zwłaszcza w aspekcie zmian klimatycznych, prorodzinnych i innych zjawisk losowych występujących w kraju. Dziedziną przewodnią działalności tej organizacji jest zdrowie publiczne, zdrowie społeczne, zdrowie ogółu mieszkańców. Podmiot prowadzi spotkania, szkolenia i konferencje tematyczne. Uczy jak prawidłowo i z sukcesem zarządzać ochroną zdrowia. W strukturach organizacji są osoby z doświadczeniem w instytucjach ochrony zdrowia, pracownicy naukowi, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, lekarze z różnych dziedzin, ludzie, którzy mają styczność z ochrona zdrowia w różnych aspektach, leczniczych, prawnych, społecznych.

Witaj! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji w jednym z Warszawskich szpitali. Bloga prowadzę, aby dzielić się z Wami ciekawostkami ze świata medycyny. Zapraszam do czytania moich wpisów!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)